Σ.Μ. Κεφ8 fib = fib +[fib[3] + fib[4]]

Τι θα εμφανίσει;

fib = [3, 5, 8, 13, 21]

fib = fib +[fib[3] + fib[4]]

print fib

 

[3, 5, 8, 13, 21, 34]

[3, 5, 8, 13, 21, 13, 21]

[3, 5, 8, 13, 21, [13, 21]]