Σ.Μ. Κεφ8 λίστα αντικείμενα ίδιου τύπου

H λίστα πρέπει να έχει αντικείμενα του ίδιου τύπου δεδομένων

False