Τ.Ε.Μ. Κεφ8 Δρ3 while word[-1] != 'ω' ...

Επιλέξτε τη σωστή while ώστε ο κώδικας ο οποίος διαβάζει λέξεις, να σταματά  να τις διαβάζει μόλις δοθεί μια λέξη που τελειώνει σε μικρό η κεφαλαίο ωμέγα

word = raw_input('Δώσε λέξη')

while _____________________________:

        word = raw_input('Δώσε επόμενη λέξη')

while word[-1] == 'ω' and word[-1] == 'Ω':

while word[-1] != 'ω' and word[-1] != 'Ω':

while word[-1] != 'ω' or word[-1] != 'Ω':