ΠΑΝ_2021_Β2

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Να πληκτρολογήσετε τα 6 κενά του παρακάtω τμήματος προγράμματος , ώστε να δημιουργηθεί η παρακάτω λίστα: (Πανελλαδικές 2021) AR = [2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024]
AR = [ ___ ] # 1
for i in range( ___ ,___ ):  # 2, 3
  x = 2 * AR[ ___ - ___ ]   # 4, 5
  AR.append( ___ )      # 6
Πληκτρολογήστε με τη σειρά, χωρίς κενά και με κόμμα ανάμεσα
2,1,10,i,1,x