Τ.Ε.Μ. Κεφ5 Δρ5 χμμ...πλήθος των True

Η παρακάτω συνάρτηση υπολογίζει σωστά το πλήθος των True σε μια λίστα; Τι θα εμφανίσει το πρόγραμμα;

def count_True(lista):

        pl_true=0

        for item in lista:

                if item:

                        pl_true + = item

        return pl_true

L = [True, True, True, False, False]

print count_True(L)

 

 

rue+True+True θα δώσει ΤrueTrueTrue, άρα θα εμφανίσει: ΤrueTrueTrue

Τα υπολογίζει σωστώ, αφού η τιμή True που προσθέτει έχει αριθμητική αξία 1

Δηλαδή  True+True+True = 3

Άρα θα εμφανίσει 3
 

True+True+True θα δώσει μήνυμα λάθους