Τ.Ε.Μ. Κεφ5 Δρ2τ 3ο πέρασμα

Για την παρακάρω λίστα με 7 αριθμούς ποια θα είναι η τιμή της λίστας μετά από τρία περάσματα, αν χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο της αύξουσας ταξινόμησης (φυσαλίδα);

[55, 34, 5, 3, 2, 1, 1]

[1, 1, 2, 55, 34, 5, 3]

[1, 1, 55, 34, 5, 3, 2]

[1, 2, 3, 55, 34, 5, 1]