ΠΑΝ_ΕΠ_2018Α2

Αντιστοίχηση (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2018)

SubquestionCorrect matchFeedback
12 / 4 % 21άρα 3 % 2 άρα 1
not ( 56 < = 12 )Truenot (False) άρα True
( 12 < 11 ) and ( 23 > 10)FalseFalse and True άρα False
45.0 / 104.54.5
2 * ( 5 % 4 ) + 4 / ( 1 + 3 )32 * 1 + 4 / 4 άρα 2 + 1 άρα 3
45/104κόβεται το δεκαδικό