ΠΑΝ_2020_Α1γ

Η εκχώρηση τιμής σε μια μεταβλητή γίνεται με το σύμβολο "==". (Πανελλαδικές 2020)

False