Σ.Μ.7 d περιορισμένη εμβέλεια

Περιορισμένη εμβέλεια:

Αυτές οι μεταβλητές είναι global δηλαδή καθολικές και χρησιμοποιούνται παντού

False