ΠΑΝ_2020_Α2ii

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. Πόσες επαναλήψεις θα πραγματοποιηθούν Γράψτε χωρίς κενό τον αριθμό;

 

i = 3
while i<=12:
    i+=2
    print i

5