Τ.Ε.Μ. 3 πράξειςΑ

Τι θα εμφανίσει;

x = 35

y = 10

x = x / y

print x

3