T.E.M Κεφ7Δρ10a

Συνάρτηση που θα διαβάζει εσωτερικά μια λίστα με θετικούς αριθμούς (μόλις δοθεί το 0 να σταματά) και θα την επιστρέφει

Συνάρτηση η οποία θα δέχεται δύο λίστες και αν έχουν ίδιο μήκος θα επιστρέφει μια τρίτη λίστα η οποία θα έχει το μέσο όρο κάθε στοιχείου
 

def READ():

        lista= [ ]

        n=input('Δώσε αριθμό')

        while n !=0 :

                 lista.append(n)

                 n=input('Δώσε επόμενο αριθμό')

        return lista

def MO(A, B):

        if len(A) == len(B):

                 M = []

                for i in range(len(A)):

                        mesos_oros=(A[i] + B[i])/2.0

                        M.append(mesos_oros)

                 return M

        else:

                return []

def READ():

        lista= [ ]

        n=input('Δώσε αριθμό')

        while n !=0 :

                 lista.append(n)

                 n=input('Δώσε επόμενο αριθμό')

        return lista

def MO(A, B):

        if len(A) == len(B):

                 M = []

                for i in range(len(A)):

                        mesos_oros=(A[i] + B[i])/2.0

                        M.append(mesos_oros)

                 return [ ]

        else:

                return M