Σ.Μ. Κεφ5 if students[4] < students[3]: ...

Τι θα συμβεί στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου;

students = ['Δημήτρης', 'Ευγενία', 'Ναταλία', 'Ρένια', 'Αλέξανδρος']

if students[4] < students[3]:

        students[4], students[3] = students[3], students[4]

if students[3] < students[2]:

        students[3], students[2] = students[2], students[3]

 

 

['Δημήτρης', 'Αλέξανδρος', 'Ευγενία', 'Ναταλία', 'Ρένια']

Η λίστα θα γίνει:

['Δημήτρης', 'Ναταλία', 'Ευγενία', 'Αλέξανδρος', 'Ρένια']

Η λίστα θα γίνει:

['Δημήτρης', 'Ευγενία', 'Αλέξανδρος', 'Ναταλία', 'Ρένια']