Τ.Ε.Μ. Κεφ5 Δρ10τ.δ

Πόσα περάσματα θα γίνουν για την αύξηση ταξινόμηση της λίστας:

[28, 28, 28, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6]

10

7

8

3