Σ.Μ.3 τύπος δεδομένων5

Αντιστοιχήστε τους τύπους δεδομένων:

SubquestionCorrect matchFeedback
125int
250.7float
Falsebool
'Καλημέρα'str