2/4 ίδιο με 2/4.0 ;

2/4 ίδιο με 2/4.0 ;

SubquestionCorrect matchFeedback
2/4.00.52 μήλα σε 4 άτομα είναι 0.5 ο καθένας (τα μήλα κόβονται στη μέση). Σκέψου ότι έχεις διαίρεση με δεκαδικό ... άρα μήλο που κόβεται...
2/402 καραμέλες σε 4 άτομα...Ζητά πηλίκο μεταξύ ακεραίων, άρα στην Python 2.7 και ακέραιο πηλίκο, άρα 2 καραμέλες που δεν κόβονται σε 4 άτομα. Κανείς δε θα πάρει καραμέλα, αλλά ... μάλλον θα βρεθούν κάπου μερικές να τις μοιραστούν :-)