Σ.Μ.3 τύπος δεδομένων

Ποιος είναι ο τύπος δεδομένων για το 28.2Ε-5, δηλαδή  στην εντολή type(28.2E-5) τι θα δώσει η Python;
 

str

int

float