τυχαίος άρτιος αριθμός από το 2 έως και το 10

με ποια εντολή θα εμφανιστεί ένας τυχαίος άρτιος αριθμός από το 2 έως και το 10

random.randint(2,10)

random.randrange(2,11,2)

random.randrange(2,10,2)