...'σειρές' in a

a='Συμβολοσειρές' 
print 'σειρές' in a
True