ΠΑΝ_ΕΠ_2017_Α3δ

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python:

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2017)

for x in range(A, M, B):

        print x

Πληκτρολογήστε τις τιμές των Α, Μ, Β ώστε το αντίστοιχο τμήμα προγράμματος να εμφανίζει όλους τους ακεραίους από -50 μέχρι και -5 (αύξουσα σειρά)

Πληκτρολογήστε τους τρεις αριθμούς με κόμμα χωρίς κενά
 

-50,-4,1