ΠΑΝ_2014_Α4β μετά την εκτέλεση της εντολής;

Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη μετά την εκτέλεση της εντολής; (Πανελλαδικές 2014)

i=2

print 'i=', i

Πληκτρολογήστε το αποτέλεσμα χωρίς κενά

i=2