Σ.Μ.7 τοπική

Τι θα εμφανιστεί;

total = 0

def sum(arg1, arg2):

        total = arg1 + arg2

        print 'Μέσα στη συνάρτηση η τοπική total:', total

        return total

sum(10,20)

print 'Έξω από τη συνάρτηση η καθολική total:', total
 

Μέσα στη συνάρτηση η τοπική total: 30

Έξω από τη συνάρτηση η καθολική total: 30

Μέσα στη συνάρτηση η τοπική total: 0

Έξω από τη συνάρτηση η καθολική total: 0

Μέσα στη συνάρτηση η τοπική total: 30

Έξω από τη συνάρτηση η καθολική total: 0
 

Μέσα στη συνάρτηση η τοπική total: 0

Έξω από τη συνάρτηση η καθολική total: 30