Τ.Ε.Μ. 4 Δρ16β

Δίνεται το παρακάτω τμήμα σε Python με αριθμημένες τις εντολές ανά γραμμή:

1. x = 20
2. s = 0
3. while x < 100:
4.         x = x +10
5.         s = s + x
6. print x, s

Ποιες είναι όλες οι τιμές που θα πάρει η μεταβλητή x κατά την εκτέλεση του προγράμματος (μαζί με την αρχική);

ΠΛηκτρολογήστε όλες τις τιμές, διαχωρίζοντας με κόμμα, χωρίς κενά

20,30,40,50,60,70,80,90,100