ΠΑΝ_2017_Β2

Μετατρέψτε την παρακάτω for σε while, ώστε να εμφανίζει το ίδιο αποτέλεσμα (Τροποποιημένο Πανελλαδικές 2017-Ζητούσε όχι Multiple choice αλλά να ξαναγραφτεί)
s = 0
for i in range ( 1 , 10 , 2):
  s = s + i
  print s
print s
s = 0
i = 1
while i < 10 :
  s = s + i
  print s
  i = i +2
print s
s = 0
i = 2
while i < 1 :
  s = s + i
  print s
  i = i +10
print s
s = 0
i = 10
while i < 1 :
  s = s + i
  print s
  i = i +2
print s
s = 0
i = 1
while i < 10 :
  print s
  s = s + i
  i = i +2
print s