ΠΑΝ_ΕΠ_2017_Α3γ

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python:

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2017)

for x in range(A, M, B):

        print x

Πληκτρολογήστε τις τιμές των Α, Μ, Β ώστε το αντίστοιχο τμήμα προγράμματος να εμφανίζει όλους τους περιττούς ακεραίους από το 81 μέχρι και 151 (αύξουσα σειρά)

Υπάρχουν δύο σωστοί τρόποι (επέλεξε αυτόν με το μικρότερο Μ) Δεν υπήρχε σαν διευκρίνηση ούτε είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Είναι απαραίτητο μόνο για το quiz

Πληκτρολογήστε τους τρεις αριθμούς με κόμμα χωρίς κενά
 

81,152,2