ΠΑΝ_ΥΠ_2017_Α3δ

Να χαρακτηρίσετε αν είναι αποδεκτό ή όχι το όνομα της μεταβλητής, επιλέγωντας True ή False αντίστοιχα

(Υπολειπόμενες Πανελλαδικές 2017)

print

False