Τ.Ε.Μ. 3 πράξειςΔ

Τι θα εμφανίσει;

x, y, z = 1, 4, "today"

print z, x

Πληκτρολογήστε με κενό ανάμεσα

 

 

today 1