Συμβολοσειρές print len(a)

a='error'
print len(a)*a
Τι θα εμφανίσει;

errorerrorerrorerrorerror

5

error