ΠΑν_ΕΠ_2018Α1β

Η αρίθμηση των στοιχείων στις λίστες ξεκινάει από το 1

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2018)

False