ΠΑΝ_ΕΠ_2018_Β1

Ένα φορτηγό εταιρίας μπορεί να μεταφέρει βάρος μέχρι 1500 κιλά. Η εταιρία το γεμίζει με κιβώτια διαφορετικού βάρους το καθένα. Θεωρούμε ότι το φορτηγό είναι αρχικά άδειο. Το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα Python διαβάζει το βάρος κάθε κιβωτίου σε κιλά μέχρι το συνολικό βάρος των κιβωτίων να μην ξεπεράσει τη δυνατότητα μεταφοράς του φορτηγού. Στη συνέχεια εμφανίζει το πλήθος των κιβωτίων που έχουν τοποθετηθεί στο φορτηγό.

Στο πρόγραμμα υπάρχουν πέντε κενά, τα οποία έχουν αριθμηθεί και υπογραμιστεί. Να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε το πρόγραμμα να εκτελεί σωστά τη λειτουργία του.

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2018)

size = input("Δώστε βάρος κιβωτίου σε κιλά=")

kivotia = 0

capacity = 1500.0

while    (1)    <=     (2)    :

        capacity =    (3)    -    (4)   

        kivotia = kivotia + 1

        size = input ("Δώστε βάρος κιβωτίιου σε κιλά=")

print "Πλήθος κιβωτίων=",     (5)   

Για το quiz πληκτρολογήστε χωρίς να αφήσετε κενά και διαχωρίστε με κόμμα

size,capacity,capacity,size,kivotia