Τ.Ε.Μ. 4 Δρ7 κλιμακωτή

Για τη κλιμακωτή χρέωση μιας εταιρίας κινητής τηλεφωνίας υπάρχουν οι παρακάτω χρεώσεις:

ΠΑΓΙΟ 20 ευρώ  

Χρόνος τηλεφωνημάτων

(σε sec)

Χρονοχρέωση

(ευρώ/sec)

1-500 0.02
501 - 800 0.009
801 και άνω 0.007

Συμπληρώστε το πρόγραμμα ώστε να υπολογίζεται σωστά η χρέωση

if sec<=500:

        xreosi = sec * 0.02

elif sec<=800:

        xreosi = 500 * 0.02 + (sec - 500) * 0.009  #τα 500 πρώτα sec με 0.02, τα υπόλοιπα με 0.009

else:

        xreosi = _________________________________

xreosi = xreosi + 20 #προσθέτουμε το πάγιο

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, για να συμπληρωθεί η else

xreosi = 500 * 0.02 + 300 * 0.009 + (sec - 800) * 0.007
 

xreosi = 500 * 0.02 + 299 * 0.009 + (sec - 801) * 0.007

xreosi = 499 * 0.02 + 299 * 0.009 + (sec - 800) * 0.007

xreosi = 500 * 0.02 + (sec - 500) * 0.009 + (sec - 800) * 0.007