ΠΑΝ_ΕΠ_2019Α3ε

pow(3, 0) == 9 - 8 (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019)

True