Τ.Ε.Μ. 3 ονόματα μεταβλητών6

Το παρακάτω όνομα είναι αποδεκτό ως όνομα μεταβλητής;

 

245

False