Τ.Ε.Μ. 3 πράξειςΖ

Τι θα εμφανίσει;

x = 2

x - = 1

x = x - 2

print x

-1