Τ.Ε.Μ. 3 Δρ13_1

Επιλέξτε True η False

1 == 1 and 0 != 1
 

True