Τ.Ε.Μ. 4 Δρ17β

Μια δομή επανάληψης for μπορεί να εκτελείται απεριόριστα

False