Τ.Ε.Μ. 4 Δρ16α

Δίνεται το παρακάτω τμήμα σε Python με αριθμημένες τις εντολές ανά γραμμή:

1. x = 20
2. s = 0
3. while x < 100:
4.         x = x +10
5.         s = s + x
6. print x, s

Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή στη γραμμή 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό

8