ΠΑΝ_2017_Α3δ print 2 * x + y

Να πληκτρολογήσετε το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη μετά την εκτέλεση της εντολής:(Πανελλαδικές 2017)

x = 2

y = 3

print 2 * x + y

Παρατήρηση γράψτε ότι ακριβώς εμφανίζεται (χωρίς κενά)

7