Σ.Μ. Κεφ8 αρίθμηση_α

Η αρίθμηση των χαρακτήρων σε ένα αλφαρηθμιτικό ξεκινάει από το 0

True