Σ.Μ.7 global2

 

Τι θα εμφανίσει;

myGlobal = 5

def func1( ):

        myGlobal = 42

def func2( ):

        print myGlobal

func1( )

func2( )

Μήνυμα λάθους

42

5