ΠΑΝ_ΕΠ_2017_Β1

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python:

x,y=input('δώσε τιμές')

if x < y :

        z = x

else:

        z = x

while z != 0 :

        z = z % y

        x = y

        y = z

Επίσης δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα - πίνακας (πίνακας τιμών), όπου έχει συμπληρωθεί η εκτέλεση της πρώτης εντολής του προγράμματος.

x y z
185 50 ...
... ... ...
... ... ...

Συμπληρώστε τον παραπάνω πίνακα για x = 185 και y = 50 . Να προσθέσετε στον πίνακα όσες γραμμές είναι απαραίτητες

Για το quiz, πληκτρολογήστε όλες τις τριάδες τιμών με κόμμα χωρίς κενά. Η πρώτη τιμή που θα πληκτρολογήσετε είναι η z που λείπει και μετά όλες οι υπόλοιπες με κόμμα.

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2017) 

50,50,35,35,35,15,15,15,5,5,5,0,0