ΠΑΝ_2022_Α2

Αντιστοίχηση, θα περισσέψει ένα από την 1η στήλη Πανελλαδικές 2022

SubquestionCorrect matchFeedback
Σχεσιακός τελεστής!=
Αριθμητικός τελεστής+
Τελεστής λογικών πράξεωνor
Τελεστής διαμέρισης:
Υπαρξιακός τελεστήςin
Περισσεύειdef