Σ.Μ. Κεφ5 Σειριακή ε

Η σειριακή αναζήτηση είναι πιο αργή από τη δυαδική αναζήτηση, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιείται και σε μη ταξινομένους πίνακες

True