Σ.Μ. Κεφ5 αύξουσα ταξινόμηση σε τι μειονεκτεί;

O παρακάτω αλγόριθμος της αύξουσας ταξινόμησης Ν στοιχείων σε τι μειονεκτεί;

for i in range(N-1):

        for j in range(N-1, 0, -1):

                if A[j] < A[j-1]:

                       A[j], A[j-1] = A[j-1], A[j]

Σε κάθε πέρασμα, το μικρότερο στοιχείο ταξινομείται. Άρα στην εσωτερική επανάληψη είναι περιττό το να συγκρίνουμε πάντα έως και το ήδη ταξινομημένο στοιχείο, δηλαδή έως και το στοιχείο 0

Δε μειονεκτεί σε τίποτα αφού είναι η βέλτιστη ταξινόμηση....τι να κάνουμε τώρα;

Αφού τα στοιχεία είναι N, τα περάσματα από την εξωτερική for θα πρέπει να είναι N και όχι N-1