Τ.Ε.Μ. Κεφ5 Δρ10τ.α

Πόσα περάσματα θα γίνουν για την αύξηση ταξινόμηση της λίστας:

[55, 46, 44, 34, 28, 18, 14, 12, 10, 8, 4]

9

11

10

8