Αρχείο για Ιουλίου 8th, 2010

Κατεβάστε απο εδώ την ανακοίνωση ? πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ε?πλουτισ?ό και επικαιροποίηση του Μητρώου Κέντρων Επι?όρφωσης (Κ.Σ.Ε.) στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών υλοποίησης της Πράξης «Επι?όρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρ?ογή των ΤΠΕ στη ?ιδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου ?άθηση»

Comments Κανένα σχόλιο »

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, από τη Δευτέρα 5/7/2010 έως την Κυριακή 11/7/2010, το σχέδιο Νόμου για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης.

Το υπό διαβούλευση κείμενο του νομοσχεδίου βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr και  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων www.minedu.gr.

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou