Αρχείο για Μαρτίου, 2010

Γίνεται τελευταία μεγάλη συζήτηση για τη σχέση της πληροφορικής με την εκπαίδευση. Το ερώτημα που από τη δεκαετία του 80 απασχόλησε και εν μέρει απασχολεί πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, τίθεται ξανά, ευθέως ή πλαγίως, σε κάθε συζήτηση που σχετίζεται με το παρόν, αλλά κυρίως με το μέλλον του ελληνικού σχολείου: η πληροφορική ως διδακτικό αντικείμενο ή ως εργαλείο; Οι απαντήσεις που αποδυναμώνουν το ένα ή το άλλο σκέλος είναι κατά τη γνώμη μου, εξ ορισμού μισές, με την έννοια ότι και το ίδιο το ερώτημα «βλέπει» αποσπασματικά δυο πράγματα που δεν έρχονται σε αντίθεση, αλλά μπορούν μια χαρά να συνυπάρχουν γιατί υπηρετούν και όμοιους αλλά και διαφορετικούς, συμπληρωματικούς σκοπούς. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Το παραπάνω αφορά ένα workshop που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική της Πληροφορικής (http://hermes.di.uoa.gr/didinf5/) που θα γίνει στην Αθήνα στις 9-10-11 Απρίλη. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής όλων των βαθμίδων καθώς και νέους ερευνητές της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδιασμού διδακτικών παρεμβάσεων με το Scratch και να συζητήσουν για τις διδακτικές προσεγγίσεις κεντρικών εννοιών με αξιοποίηση του Scratch.

Απευθυνό,αστε ιδιαίτερα στους συναδέλφους που αξιοποίησαν το scratch στις διδασκαλίες τους και τους καλούμε να εγγραφούν και αν μπορούν να συμμετάσχουν, αφού οι ημερομηνία πραγματοποίησης είναι ευνοϊκή.

Όλες οι λεπτομέρειες καθώς και το πρόγραμμα του workshop αναφέρονται εδώ.

Comments Κανένα σχόλιο »

Την τελευταία εβδομάδα του Γενάρη βρέθηκα για προγραμματισμένη επίσκεψη στην Κω και κατάφερα με τη βοήθεια των συναδέλφων εκεί, να πάω σε όλα τα σχολεία του νησιού. Αυτά τα ταξίδια, είναι κατ? αρχήν πηγή πληροφορίας, που έχει να κάνει με μετρήσιμα πράγματα, όπως για παράδειγμα, που βρισκόμαστε στην ύλη, ποια λογισμικά χρησιμοποιούμε, ποια είναι η κατάσταση των εργαστηρίων, αν έχουμε κενά ακόμα, πόσους μαθητές έχουμε στο τμήμα κι άλλα τέτοια που ζωγραφίζουν σε βασικές γραμμές την εικόνα.

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Ανάμεσα στα άλλα, είπαμε, από το ρόλο μου ως παιδαγωγικά υπεύθυνης στο 2ο Λύκειο της Κω, να κάνουμε κι ένα σεμινάριο με παιδαγωγικό περιεχόμενο, εκτός ωραρίου, ένα από τα απογεύματα που ήμουν εκεί, στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Το θέμα ήταν «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο ? Ζητήματα διαχείρισης της σχολικής τάξης».

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou