Αρχείο για Μαρτίου, 2011

Δείτε απο εδώ την έρευνα κοινής γνώμης για το Νέο Λύκειο, όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Comments Κανένα σχόλιο »

Το 2011 συμπληρώνονται 10 χρόνια από τη δημιουργία της Wikipedia, της σύγχρονης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας ανοιχτού περιεχομένου, που χρησιμοποιείται και συντάσσεται από εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η Wikipedia κάνει εφικτό το στόχο της πρόσβασης στη γνώση για το σύνολο της ανθρωπότητας.

Επιπλέον, το 2011 συμπληρώνονται 260 χρόνια από την έκδοση της Εγκυκλοπαίδειας «Encyclopedie», των Ντιντερό και Ντ’Αλαμπέρ, μιας μεγάλης προσπάθειας για τη δημιουργία ενός συλλογικού έργου αναφοράς για τη διάδοση της γνώσης και των ιδεών του Διαφωτισμού. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou