Αρχείο για Σεπτεμβρίου 18th, 2010

Από την ΠΕΚΑΠ (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής) μας στάλθηκε το έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου, το οποίο απαντά θετικά στο αίτημα να προσμετρώνται στους ΠΕ19-20 τα μόρια πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ (επίπεδο1) με βάση τα πτυχία. Δεν ξέρω αν είναι νίκη της κοινής λογικής και του αυτονόητου, είναι όμως οπωσδήποτε μια μερική αποκατάσταση της αδικίας που έδινε τα μόρια πχ στον επιμορφωμένο και δεν τα έδινε στον επιμορφωτή. Βέβαια το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ολοκληρωτικά. Υπάρχει η περίπτωση εκπαιδευτικών, κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με άμεση σχέση και εκπαιδευτική εμπλοκή με την πληροφορική που δεν παίρνουν τα παραπάνω μόρια. Και υπάρχει επίσης και το γενικότερο θέμα της αναγνώρισης της επιμόρφωσης στο πλαίσιο του έργου «Πράξη 1.2.2 “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και πιστοποίηση”, Υποέργο 1 “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής», ως επιμόρφωσης επιπέδου2. Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou