Αρχείο για Μαρτίου 22nd, 2011

Δείτε απο εδώ την έρευνα κοινής γνώμης για το Νέο Λύκειο, όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou